Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες οικογειτονιών  

Γαλλία

Eυρώπη

Ιστοσελίδες πληροφόρησης για τις οικογειτονιές 

Σύνδεσμοι θεσμικών φορέων 

Dossiers

Ιστοσελίδες γενικής πληροφόρησης για την πόλη και την πολεοδομία 

Εξειδικευμένος Τύπος

Blogs και ηλεκτρονικά περιοδικά

Πληροφορίες για την τοπική αυτοδιοίκηση 

Τοπικές Αgendas 21

Αειφόρος διαχείριση από την τοπική αυτοδιοίκηση

 Άλλες σχετικές εκδόσεις 

          Βιώσιμη αστική ανάπτυξη  

 1. Toward sustainable communities 
 2. Planning tools for urban sustainability
 3. Adapting buildings and cities for climate change
 4. Νew Cities 100 2016 final 
 5. ARTICLE MEDVED ECONEIGHBORHOODS
 6. CLIMATE RESILIENT CITIES
 7. Policy brief on circular economy
 8. CERTU GRILLE DEVELOPPEMENT DURABLE
 9. Rapport Canfin : Mobiliser le financement pour le climat
 10. Les îlots de chaleur urbains
 11. Cities and climate change (OECD)
 12. Cities OECD 1
 13. Cities OECD 2

       Πράσινη αξία 

 1. RICS GREENVALUE
 2. RICS GREENVALUE SUMMARY
 3. RICS GREENVALUE CASE STUDIES
 4. RICS GREENVALUE PRESENTATION
 5. RICS METHODOLOGY (CALCULATION OF EMBODIED CARBON)

          Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη 

          Xρήσιμες παρουσιάσεις