Συνελεύσεις

 

2005

2006

2007

  • Πρακτικά 3ης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης SD-MED, 13.1.2008, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

2008

  • Πρακτικά 4ης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης SD-MED, 8.12.2008, Έδρα Ένωσης στην Αθήνα 

2009

  • Ετήσια Γενική Συνέλευση  της Διεθνούς Ένωσης SD-MED, 3.05.2009, Έδρα Ένωσης στην Αθήνα, απολογισμός απερχόμενου ΔΣ, εκλογή νέου ΔΣ.