Ιωάννα Ποθητάκη

f1Ιωάννα Βασιλική Ποθητάκη

Η Ιωάννα Βασιλική Ποθητάκη, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε., με MsC πολεοδομίας – χωροταξίας από το Πανεπιστήμιο Paris 1-Panthéon-Sorbonne είναι υποψήφια διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης/ερευνήτρια  στο άτυπο Eργαστήριο Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου που υπήρξε και Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON 2007-2013 (με αντικείμενο την έρευνα, δραστηριότητες διάδοσης, την οικονομική διαχείριση  έργων κ.α.). Παλαιότερα είχε εργαστεί ως επιστημονική σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού και ως Επιστημονική Συνεργάτης σε Έργο LIFE-ENVIRONMENT της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων. Ο χωροταξικός σχεδιασμός χερσαίος και θαλάσσιος, η περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή στην Ευρώπη, το place-based marketing, τα mega-events, η βιώσιμη ανάπτυξη και κατασκευή, οι ΑΠΕ, ο τουρισμός και η επιχειρηματικότητα αποτελούν τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα. Μιλά ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης SDMed και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.