Στέλλα Σοφία ΚΥΒΕΛΟΥ

stella kyvelou 

H Στέλλα ΚΥΒΕΛΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι Αρχιτέκτων-μηχανικός EMΠ(1981), Διδάκτωρ Γεωγραφίας και Χωροταξίας από το Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne και εξειδικευμένη σε θέματα Ευρωπαικής πολιτικής περιβάλλοντος (Euromanager in European Environmental Policy) από το Ευρωπαικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA, Maastricht) καθώς και σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης.

Ιδρυτής μαζί με τον Dominique BIDOU, της Ελληνο-γαλλικής και διεθνούς Ένωσης SDMed που εργάζεται για την αποκεντρωμένη συνεργασία με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Έχει διατελέσει Ειδική επιστήμων του Υπουργείου Προεδρίας και κατόπιν ΥΠΕΣΔΔΑ (1988-2002) και στέλεχος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής (1990-1994) του Υπουργείου.Την περίοδο 1996-2000 ήταν Επίκουρη καθηγήτρια (Π.Δ.407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ. Σήμερα, ως Επίκουρη καθηγήτρια του ΤΟΠΑ διδάσκει «Χωρoταξία-Χωρικό σχεδισμό», «Χωρικό σχεδιασμό και βιώσιμη ανάπτυξη», «Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική», "Πολιτική γης και κατοικίας". Διδάσκει επίσης "Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό-Project Finance" την κατεύθυνηση "Αγορά ακινήτων" του νέου Μεταπτ.Προγράμματος Σπουδών του ΤΟΠΑ, έχοντας διδάξει επί 12ετία στο προηγούμενο ΠΜΣ "Στρατηγικό Χωρικό Σχεδιασμό" και "Αστικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό" (2002- σήμερα). Διετέλεσε επιστ.υπεύθυνη  του Εθνικού Σημείου Επαφής ESPON 2000-2006 και μελετήτρια  σε πολλά έργα ESPON. Σήμερα είναι Διευθύντρια-Επιστημονική Υπεύθυνη του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος ESPON 2013, (2007–σήμερα), παρέχοντας παράλληλα συμβουλευτικό έργο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Είναι Πρόεδρος της Eλληνο-Γαλλικής και Διεθνούς ΜΚΟ SDMed από το 2004 μέχρι σήμερα και Πρόεδρος της ΜΚΕ SDMed Observation, Planning and Eco-innovation.

Εχει πολυετή εμπειρία στην σύνταξη και παρακολούθηση/επιστημονική ευθύνη  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ( LIFE, ESPON-INTERSTRAΤ, ESPONTrain, USESPON, ΕSPONontheRoad, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και παλαιότερα ΕSPON 3.1. ESPON 1.1.2, SAVE, ALTENER κ.λ.π) και αντίστοιχων διεθνών εκδηλώσεων (2003-2004-2005-2007-2008-2009-2011-2012-2013-2014) σε ζητήματα ενεργειακής αποδοτικότητας, περιβαλλοντικής ποιότητας και αειφορίας στις κατασκευές, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αειφορικής πόλης και οικογειτονιών, βελτίωσης του ηχητικού περιβάλλοντος, εδαφικής συνοχής, γαλάζιας ανάπτυξης κ.λ.π. Υπήρξε εξωτερική συνεργάτις της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Δήμου Αθηναίων με αντικείμενο τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτιρίων (2004-2007). Έχει συγγράψει  βιβλία, δημοσιεύσεις και άρθρα σε περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλά εκ των οποίων έχουν αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση και την περιβαλλοντική ποιότητα κτιρίων, τα εργαλεία αξιολόγησης βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής απόδοσης των κατασκευών,τις οικογειτονιές και την αειφορική πόλη, τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ενεργειακών επενδύσεων και τις συμπράξεις δημόσιου-ιδωτικού τομέα. Μεταξύ αυτών, σε συνεργασία με ΚΑΠΕ, συνέταξε Οδηγό για την εφαρμογή της ΧΑΤ στα δημόσια κτίρια. Έχει συνεργαστεί με όλους τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και δίκτυα που χειρίζονται θέματα ΑΠΕ και στρατηγικού σχεδιασμού στα ζητήματα της ενέργειας και του δομημένου περιβάλλοντος στην Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ην.Βασίλειο αλλά και στις ΗΠΑ.Συνεργάζεται επίσης με τις ανώτατες υπηρεσίες χωροταξίας ανά την Ευρώπη (DATAR, BBSR, OROK, RTPI κ.ά). Είναι μέλος (1997-σήμερα) του Επιστημονικού Συμβουλίου της Διεθνούς ΜΗΚΥΟ EUROPA -Entretiens Universitaires Réguliers pour  ladministration en Europe-Limoges-France, με συμβουλευτικό στάτους στο Συμβούλιο της Ευρώπης και Γενική Γραμματέας της ΜΚΕ "Citizens' Inspectorate for sustainable development" (CISD). Η κ.Κυβέλου βραβεύτηκε τον Μάρτιο 2011 από την Γαλλική Κυβέρνηση, ως "Chevalier à l'ordre des Palmes Académiques", για τη συνεισφορά της στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.

Τελευταία βιβλία της :

1. Κυβέλου Σ.(επιμ.), Θαλάσσια Χωρικά ζητήματα : θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής, θαλάσσια χωροταξία, βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2016

2. Κυβέλου Σ., Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση: Η έννοια  του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2010

2.Jean Hetzel, Stella Kyvelou, Maro Sinou, Kazuo Iwamura, 2007,"L'application du développement durable au cadre bâti dans l'espace méditerranéen : La démarche SD-MED", Editions PULIM, 121 p ( Numéro ISBN : 978-2-84287-425-4)

Σχετικές με το αντικείμενο της SDMed πρόσφατες δημοσιεύσεις : 

1.Sinou M.,Kyvelou S. (2006) Present and future of building performance assessment tools, Management of Environmental Quality An International Journal 17 (5) p. 570-586

2.KYVELOU S. and PAPADOPOULOS T. (2011), "Exploring a South-European Eco-Neighbourhood Model: Planning Forms, Constraints of Implementation and Emerging Resilience Practices", International Journal of Sustainable Development, Vol. 14, Nos. 1/2, p.77-94.

3.ΚΥΒΕΛΟΥ Στ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., «ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ : ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΡΩΠΗ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, KΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2010.

4. Kyvelou S.,Sapounaki-Dracaki L., Papadopoulos A., «Eco-quartiers en Europe : leçons obtenues des pays du Nord, perspectives et politiques dans les pays de l' Europe du Sud», oral pre-sentation at the 10th International EAUH Conference, Gand, August-September 2010

5. S.Kyvelou, L.Dracaki, M.Sinou, A.Papadopoulos "Planning and building a South-European eco-neighborhood : from concepts and strategies to practice and assessment tools", Review of decentralization, local government and regional development, Vol.66, Athens, 2011

6. Stella Kyvelou, Elisavet Karaiskou (2006) Urban development through PPPs in the Euro-Mediterranean region, Management of Environmental Quality An International Journal 17 (5) p. 599-610 

7. KyvelouS., Marava, N., and Kokkoni G. (2011), ‘Perspectives of local public-private partnerships
towards urban sustainability in Greece',Int. J. Sustainable Development, Vol. 14, (Nos. 1/2) p. pp.95-111 

8. S.Kyvelou, L.Dracaki, M.Sinou, A.Papadopoulos "Planning and building a South-European eco-neighborhood : from concepts and strategies to practice and assessment tools", Review of decentralization, local  government and regional development, Vol.66, Athens, 2011 

9. Kyvelou S.,Sinou M., Baer Is. and Papadopoulos T., "Developing a South-European Eco-Quarter Design and Assessment Tool Based on the Concept of Territorial Capital"in Sustainable Development : Authoritative and Leading Edge Content for Environmental Management, InTech, 2012

10. KYVELOU, Stella and CHIOTINIS, Nikitas, (2013), LA POLITIQUE REGIONALE ET LA DEMOCRATISATION DE L’EUROPE: LA LUTTE A LA CORDE EUROPEENNE, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, I, issue 1, p. 89-96

11.Stella Kyvelou, Nektaria Marava, Simos Retalis and Ioanna Pothitaki (2013) : An innovative educational tool in disseminating the ESPON knowledge widely: Evaluation and perspectives, Second ESPON 2013 Scientific Report, Science in support of European Territorial Development and Cohesion, December 2013

12. Stella Kyvelou, Christos Floros (2013): Building sustainability through integrated design process : Balancing acoustic comfort with energy performance, air quality and fire protection in buildings, ECHOPOLIS INTERNATIONAL CONFERENCE Proceeedings, Athens, October 2013

13.Kyvelou, Stella, Marava, Nektaria and Chiotinis, Nikitas, (2014), LA DIMENSION MARITIME DE LA COHÉSION TERRITORIALE ET SA PORTÉE GÉOPOLITIQUE EN MÉDITERRANÉE DE SUD-EST, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, II, issue 1, p. 69-86.

Δείτε εδώ : Ερευνητική δραστηριότητα  και Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

Blog : www.kyvelou.wordpress.com 

Oμιλίες/εκδηλώσεις : http://www.event2013.sd-med.org/el/past-sdmed-events-3.html

και : http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1215

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=867

 Αρθρογραφεί στο Protagon και στην Huffington Post. Ενδεικτικά άρθρα :

  1. Η ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα των αιγιαλών [10/05/2014]τόπο, αξιοποιώντας το ιδιαίτερο εδαφικό του κεφάλαιο (territorial capital). *Η Στέλλα Κυβέλου-Χιωτίνη
  2. Αθήνα: Σχέδια επί χάρτου ή νέα αντίληψη πολιτικής άρθρωσης; [17/05/2014], ιδέες, γεγονότα, εικόνες- καθώς συμμετείχαν στη διαδικασία πολιτικής άρθρωσης. *Η Στέλλα Κυβέλου
  3. Σενάρια για την Ευρώπη του 2050 [26/05/2014]τις περιφέρειες της χώρας! *Η Στέλλα Κυβέλου-Χιωτίνη είναι Επ.Καθηγήτρια στο Τμήμα οικονομικής
  4. Ευρωπαϊκές θάλασσες: για την ανάπτυξη και την απασχόληση [08/06/2014]Κυβέλου-Χιωτίνη είναι Επ. Καθηγήτρια στο Τμήμα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης του Παντείου
  5. Πότε θα βάλουμε οικολογικά κριτήρια στη δόμηση; [07/09/2014]θα ακολουθήσει σαν... ποτάμι ! *Η Στέλλα Κυβέλου-Χιωτίνη είναι αρχιτέκτων-χωροτάκτης, Επ. Καθηγήτρια
  6. Λιτότητα: στέρηση ή πολιτική αρχή; [24/02/2015]*Η Στέλλα Κυβέλου είναι Επ. καθηγήτρια “Χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης” στο Τμήμα