ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

"Πράσινη και γαλάζια υποδομή : λύσεις βασισμένες στη φύση για τις πόλεις και τις περιφέρειες" Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου, 1 & 2 Οκτωβρίου 2018

Διοργανωτές :

SDMed Observation, Planning & Eco-Innovation- Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Προηγούμενες εκδηλώσεις : ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2013, ECHOPOLIS NATIONAL 2017