Φοιτητικό Φόρουμ

 photo whole

Στο Φόρουμ δημοσιεύονται εργασίες/παρουσιάσεις φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου που εκπονούνται στο πλαίσιο του μαθήματος "Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη : Πολιτικές, Μέθοδοι και Εργαλεία". Η ανάρτηση αυτή γίνεται κατόπιν εξουσιοδότησης από τους ίδιους τους φοιτητές. 

Εργαλεία πιστοποίησης δομημένου περιβάλλοντος 

Θωμάς Καρράς (2018) 

Ξανθίππη Κουφοπαντελή (2018) 

Εργαλεία πιστοποίησης κοινοτήτων και οικογειτονιών 

Θωμάς Καρράς (2018) 

Άλλα συστήματα πιστοποίησης 

Δωξαρά_Τσιμπιρλή (2018)

Σίντου (2018)

Daniel Bogdan (2018)  (Leed V4 for buildings and neighborhoods)