Εισαγωγή της περιβαλλοντική ποιότητας στα κτίρια

Kατά τη διεθνή εκδήλωση SB05Med&Expo παρήχθη  από την SDMed, ένα πρόγραμμα δράσης για την εισαγωγή της περιβαλλοντικής ποιότητας  στα κτίρια. Πρόκειται για μιά μεσογειακή έκθεση για την αειφορική κατασκευή  που παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο sb05tokyo  από τους συνιδρυτές της SDMed, Στέλλα Kυβέλου και Dominique Bidou. 

SB05MED Proceedings Page 01 1