Κεντρική ομιλία του Υπουργού Μεταφορών κ.Κωστή Χατζηδάκη στην SB08MED&Expo

 

Κεντρική ομιλία του Υπουργού Μεταφορών κ.Κωστή Χατζηδάκη κατά την Εκδήλωση της

SDMed με θέμα την Μεσογειακή πόλη απέναντι στην κλιματική αλλαγή, Ιανουάριος 2008

 

Κεντρική ομιλία του Υπουργού Μεταφορών κ.Κωστή Χατζηδάκη στην SB08MED&Expo (ελληνικά)

Κεντρική ομιλία του Υπουργού Μεταφορών κ.Κωστή Χατζηδάκη στην SB08MED&Expo (γαλλικά)