Στρατηγικές και εφαρμογές βασισμένες στη φύση και στον πολιτισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες : μιά ιδέα που ήρθε πλέον ο χρόνος της !

   ECHOPOLIS 2018                  

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018,

η Διεθνής  ΜΚΕ SDMED Observation, Planning & Eco-innovation οργανώνει το Διεθνές Συνέδριο

 Στρατηγικές και εφαρμογές βασισμένες στη φύση και στον πολιτισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες

Μιά ιδέα που έφθασε πλέον ο χρόνος της ! 

 26, 27 & 28 Νοεμβρίου 2018

Tόπος διεξαγωγής :  Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ.Συγγρού 136, Αθήνα

 ECHOPOLIS 2018 WEBSITE TO BE SOON OPEN : www.echopolis.eu

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ - SUPPORT US  

Η πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητας των Τόπων. Συνδέει μεταξύ τους τις κοινότητες και δομεί κοινές κατανοήσεις των τόπων στους οποίους ζούμε. Είναι επίσης πολύ χρήσιμος εδαφικός πόρος, βασικό συστατικό του εδαφικού κεφαλαίου των περιφερειών που μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και να ενεργοποιήσει τοποκεντρικές πολιτικές.

Δεδομένου ότι το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προγραμματίζονται εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν την αξία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της, ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση της ευρωπαϊκής συμμετοχής. Το Ευρωπαϊκό Έτος είναι μια ευκαιρία να προβληματιστούμε για τη θέση που καταλαμβάνει η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά στη ζωή μας αλλά και για τον ρόλο τους στην χωρική ανάπτυξη και τονίζει την ανάγκη προστασίας τέτοιων μοναδικών αξιών για τις μελλοντικές γενιές. Είναι επομένως προφανές ότι η φύση και ο πολιτισμός ως αδιαίρετο σύνολο είναι μια ιδέα της οποίας η ώρα έχει έρθει ! Αυτό σημαίνει ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να αναγνωρίζεται, να κατανοείται, να προγραμματίζεται και να διαχειρίζεται από κοινού. Με τον τρόπο αυτό μπορεί άλλωστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα των τοποκεντρικών πολιτικών και των πολιτικών ελκυστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, η φυσική και πολιτιστική ελκυστικότητα των πόλεων και των περιφερειών αλλά και τα  επιτεύγματα προστασίας και κοινής διαχείρισης από πλευράς κρατών, πόλεων και περιφερειών θα συζητηθούν στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Στρατηγικές και εφαρμογές βασισμένες στη φύση και στον πολιτισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες"που διοργανώνει η διεθνής μη κερδοσκοπική εταιρεία SDMed Observation Planning and Eco-Innovation με την υποστήριξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις 26, 27 και 28 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα.Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και στον πολιτισμό είναι συχνά λιγότερο δαπανηρές, πιο ανθεκτικές και πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα, μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, μπορούν επίσης να προωθήσουν τη λιτότητα (frugality) των πόλεων και των περιφερειών. Η εκδήλωση στοχεύει στη συγκέντρωση πόλεων και περιφερειών που σχεδιάζουν ή εφαρμόζουν καινοτόμες και συνδεδεμένες λύσεις βασισμένες στη φύση και τον πολιτισμό για την ανάπτυξή τους.

Έτσι, το συνέδριο στοχεύει στη δημιουργία  φόρουμ ανταλλαγής και κοινής δράσης. Επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, εκπρόσωποι πόλεων και περιφερειών μαζί με επιχειρήσεις, ιδιωτικές και κοινωνικές αλλά και απλοί πολίτες, θα συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν βασικά θέματα όπως:

 1. Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ( υλική και άυλη) ως πόροι στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης.
 2. Σύνδεση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά :  σχεδιασμός, διαχείριση, διακυβέρνηση, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση.  
 4. Ενάλια φυσική και πολιτισμική κληρονομιά.
 5. Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και φωτισμός.
 6. Ηχοτοπία, Φωτοτοπία, Νυκτοτοπία ως στοιχεία πολιτισμο                                            ύ των τόπων.
 7. Σχηματοποιώντας τους τόπους μέσω της φύσης και του πολιτισμού
 8. Νέες τεχνολογίες για την καταγραφή και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιοχή της Μεσογείου με την πλούσια φυσική και πολιτιστική ποικιλότητα, τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτής της διεπιστημονικής εκδήλωσης θα συζητηθούν ιδιαίτερα τα ηχοτοπία θεωρούμενα ως μέρος και εργαλείο ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ως συνέχεια των εθνικών φόρουμ ECHOPOLIS 2013 & ECHOPOLIS 2017 που διοργάνωσε η SDMED τα τελευταία χρόνια.

O χαρακτήρας που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά και με την ατμόσφαιρα των αστικών ηχητικών τοπίων έχει αρχίσει ν’ αναγνωρίζεται εδώ και μερικά χρόνια. Ένα παράδειγμα: Η εγγραφή της πλατείας Jemaa El Fna στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO που εισήγαγε ή ενθάρρυνε τη δημιουργία ενός νέου μητρώου πολιτιστικής κληρονομιάς κοινωνικού χαρακτήρα βασισμένου στην προφορική έκφραση όπως αυτή εκτυλίσσεται μέσα στον αστικό χώρο. Γενικότερα, οι ήχοι αποτελούν μέρος των πόλεων, του «συγκινησιακού» τοπίου και της ταυτότητάς τους. Αποτελούν ένα στοιχείο  αστικής ταυτότητας εξίσου με το οπτικό τοπίο. Η σχέση μεταξύ ηχητικών τοπίων, πολιτιστικής κληρονομιάς και ελκυστικότητας δεν έχει ωστόσο επαρκώς ερευνηθεί  μέχρι σήμερα. ( ECHOPOLIS, 2013, 3-10-2013, Γαλλικό Ινστιτούτο )

Το Συνέδριο απευθύνεται  τόσο  στο  ευρύ  κοινό  όσο  και  στους  φορείς  χάραξης πολιτικής, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις περιφέρειες και τους δήµους, αλλά και τα δίκτυά τους (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας), σε πολεοδόµους-χωροτάκτες, εργολήπτες δηµοσίων έργων, αρχιτέκτονες-µηχανικούς,   µηχανικούς περιβάλλοντοςαρχιτέκτονες  τοπίου και γεωπόνουςσχεδιαστές  φωτισµού και ηχητικού designκατασκευαστές- developers, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ΜΚΟ κ.α. Απευθύνεται όμως επίσης σε επιστήμονες πληροφορικής, ερευνητές ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, επαγγελματίες από τις πολιτιστικές βιομηχανίες, ειδικούς μουσειακών χώρων, ειδικούς διαδραστικών τεχνολογιών κ.ά Η εµπειρία µας στην επιτυχή διοργάνωση ανάλογων Συνεδρίων - Εκδηλώσεων κατά το  παρελθόν, ( 2001-σήμερα βλ. και www.sd-med.org ) εγγυάται την επιτυχία της όλης εκδήλωσης και την ευρεία αποδοχή και δηµοσιότητά της. H Συνάντηση θα καταγραφεί από Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς.

Θεματικές Ενότητες  

Η Εκδήλωση θα περιλαμβάνει τρεις πλήρεις συνεδριακές ημέρες, 26, 27 & 28 Νοεμβρίου  2018 με  τις παρακάτω 7 θεματικές ενότητες :

v1η Ενότητα : Φυσική και Πολιτιστική Κλήρονομιά (Υλική και Άυλη) ως πόροι στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού

v  Η Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικοί εδαφικοί πόροι

v  Η Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως πόρος που μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση 

v  Εδαφικές  πτυχές της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς - ο ρόλος τους στην εδαφική συνοχή

v  Κοινωνικές πτυχές της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς- ο ρόλος της στην κοινωνική συνοχή 

v  Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών

v  Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των γενεών

v  Ευρωπαϊκή Πράσινη ζώνη και Πράσινα Διευρωπαικά Δίκτυα

v2η Ενότητα : Σύνδεση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

v  Ο πολιτισμός ως οικοσυστημική υπηρεσία

v  Ο πολιτισμός ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και διαμόρφωσης τοπίων

v  Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως καθοριστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας

v  Δίκτυο Natura 2000 και υπηρεσίες οικοσυστήματος

v  Περιοχές Natura 2000 που συνδέονται με πολιτιστικούς χώρους

v  Περιοχές Natura 2000, τουρισμός και  αναψυχή  

v  Natura 2000 και ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι 

v  Natura 2000 και πολιτιστικές τοποθεσίες στις πόλεις 

v  Natura 2000 και Πράσινη Υποδομή  

v  Πνευματική αξία των περιοχών Natura 2000 

v  Φυσικός και πολιτιστικός τουρισμός 

v  Αξία  έμπνευσης και Natura 2000

v  Φυσικές και πολιτιστικές αξίες των τοπίων

v  Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και αναγέννηση υποβαθμισμένων περιοχών

v3η Ενότητα : Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά :  θεσμικά πλίασια, σχεδιασμός, διαχείριση, διακυβέρνηση, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση  

v  Εναρμονισμένα νομικά πλαίσια προστασίας

v  Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης, σχέδια και εργαλεία σχεδιασμού

v  Νέες τεχνολογίες πληροφοριών

v  Συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη διαχείριση

v  Τρόποι διαχείρισης της ενσωμάτωσης της φύσης και του πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη

v  Η εξελικτική διακυβέρνηση και οι περιοχές Natura 2000• Καινοτόμες προσεγγίσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη διατήρηση της φύσης

v  Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων

v  Δέσμευση και ενδυνάμωση των κατοίκων και των ενδιαφερομένων

v  Παρακολούθηση των επιπτώσεων οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. του τουρισμού) στη συνολική βιωσιμότητα

v  Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και επωνυμία πόλης / περιοχής

v  Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και αστική / εδαφική ελκυστικότητα

v  Εκπαιδευτικά και εθελοντικά θέματα που συνδέονται με την αλληλεπίδραση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

v  Συμμετοχική διακυβέρνηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

v  Βιοποικιλότητα και πολιτισμός από την πλευρά των πολιτικών και των ευκαιριών χρηματοδότηση

v  Μεθοδολογίες για την καλύτερη ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του πολιτιστικού τοπίου

v  Φυσικός και πολιτιστικός τουρισμός

vΕνότητα :  Ενάλια φυσική και πολιτισμική κληρονομιά

v  Ενάλιες αρχαιότητες, σχεδιασμός και διαχείριση

v  Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ενάλιες αρχαιότητες

v  Ενάλιες αρχαιότητες και καταδυτικός τουρισμός

v  Θαλάσσιες Νatura 2000

v  Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές στα διεθνή ύδατα (ABNJ)

v  Θαλάσσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και θαλάσσιος τουρισμός

v  Θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη νησιωτικών κοινοτήτων

v  5η Ενότητα : Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και φωτισμός

v  Σχεδιασμός Φωτισμού αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

v  Φωτοτοπία (lightscapes) και πολιτιστικοί/ αρχαιολογικοί χώροι

v  Ήχος, Ηχοτοπία και πολιτιστικοί/ αρχαιολογικοί χώροι

v  LED και χαμηλού κόστους φωτισμός στους αρχαιολογικούς χώρους,

v  Φωτισμός και ανάδειξη έργων τέχνης, Φωτισμός και μουσειακός χώρος

v  Παρουσίαση πραγματοποιημένων έργων αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων - Έμφαση στον φωτισμό και στον ηχητικό σχεδιασμό.

v6η Ενότητα : Ηχοτοπία, Φωτοτοπία, Νυκτοτοπία για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

v  Καινοτομίες βελτίωσης και πρόσδοσης φυσικής και πολιτιστικής ελκυστικότητας

v  Ηχητικό και φωτιστικό περιβάλλον μνημείων

v  Θόρυβος και φωτορρύπανση και οι επιπτώσεις τους στην φυσική και πολιτιστική ελκυστικότητα και στον τουρισμό 

v  Hχοτοπία, Φωτοτοπία, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός

v  Ηχητική και φωτιστική πολιτιστική κληρονομιά και ηχοτοπία/φωτοτοπία

v  Ακουστική οικολογία και προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

v  Αστικές καινοτομίες που αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμού (πχ μετανάστες και πρόσφυγες) για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών.

v7η Ενότητα :  Σχηματοποιώντας τους τόπους με την φύση και τον πολιτισμό

v  Πολιτιστικό κεφάλαιο στο δημόσιο χώρο

v  Δημόσιος χώρος και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις  

v  Σχεδιασμός δημόσιου χώρου μέσω της φύσης και του πολιτισμού 

v  Διασυνδεδεμένοι δημόσιοι χώροι 

v  Ψηφιακή δικτύωση δημόσιων χώρων 

v  Media facades/active facades

v  Φωτισμός δημόσιων χώρων 

v  Ακουστική στην έξυπνη πόλη – αστικά ηχοτοπία 

v  Μικροί αστικοί χώροι 

v  Έξυπνος αστικός εξοπλισμός 

v  Χαρτογράφηση πόλεων και τόπων - νοητικοί χάρτες, ηχητικοί χάρτες 

v  Πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμη αστική ανάπτυξη – χρήση ΑΠΕ 

v  Αστική πράσινη υποδομή   

v  Πράσινος εξευγενισμός   

v8η Ενότητα : Νέες τεχνολογίες για την καταγραφή και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

v  Ψηφιακή και τρισδιάστατη απεικόνιση

v  Ψηφιακή φωτογραφία

v  Δημιουργία ιστορικών χαρτών και δεδομένων

v  Αναπαράσταση επαυξημένης πραγματικότητας

v  Τεχνολογίες gamification και πολιτιστικές βιομηχανίες

v  Υποβρύχια φωτογράφιση

v  Τεχνολογία καταδυτικών πάρκων

v  Δορυφορικά συστήματα τηλεπισκόπησης, εργαλεία και δεδομένα,  Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - PPGIS

     Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιοχή της Μεσογείου με την εξαιρετικά πλούσια φυσική και πολιτιστική ποικιλότητά της, τόσο επίγεια όσο και θαλάσσια. Το Συνέδριο απευθύνεται  τόσο  στο  ευρύ  κοινό  όσο  και  στους  φορείς  χάραξης πολιτικής, τους φορείς τοπικήςαυτοδιοίκησης, τις περιφέρειες καιτους δήµους, αλλά και τα δίκτυά τους (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας), σε πολεοδόµους-χωροτάκτες, εργολήπτες δηµοσίων έργων, αρχιτέκτονεςηχανικούς, µηχανικούς έργων  υποδοµής  και µηχανικούς περιβάλλοντοςαρχιτέκτονες  τοπίου και γεωπόνουςσχεδιαστές  φωτισµού και ηχητικού designκατασκευαστές- developers, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ΜΗΚΥΟ κ.α. Η εµπειρία µας στην επιτυχή διοργάνωση ανάλογων Συνεδρίων - Εκδηλώσεων κατά το  παρελθόν, (2001-σήμερα, βλ. Και www.sd-med.org ) εγγυάται την επιτυχία της όλης εκδήλωσης και την ευρεία αποδοχή και δηµοσιότητά της. H Συνάντηση θα καταγραφεί από Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς.

Η συζήτηση και τα πρακτικά που θα ακολουθήσουν θα τύχουν ευρείας δημοσιότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήματα που θέτει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Υποβολή περιλήψεων

Η υποβολή τίτλων κα ισύντομων περιλήψεων είναι ανοικτή. Ως προθεσμία υποβολής έχει ορισθεί η 15η Μαίου 2018. Παρακαλούμε να υποβάλετε την περίληψή σας στο email sdmed.planning@gmail.com

Xρήσιμες Ημερομηνίες

Υποβολή περίληψης 15 Μαίου 2018
Ειδοποίησηαποδοχής 30 Μαίου 2018
Υποβολή πλήρωνεισηγήσεων (fullpapers) 30 Σεπτεμβρίου 2018
Eγγραφήκαικαταβολήμειωμένουκόστουςεγγραφής (early bird fee) 30 Ιουλίου 2018
Εγγραφήμεκαταβολή πλήρουςκόστουςεγγραφής. 30 Οκτωβρίου 2018

Οδηγίες Σύνταξης και Υποβολής Σύντομης Περίληψης

Περιεχόμενο : Πλήρης τίτλος // Ονόματα συγγραφέων, καθώς και πλήρης διεύθυνση του αντίστοιχου συγγραφέακαι στοιχεία επικοινωνίας // Λέξεις-κλειδιά : 3 λέξειςτουλάχιστον // Σκοπός της εργασίαςμεθοδολογία - αποτελέσματα.

Μορφή : 1-2 σελίδες Α4τίτλος, με στοιχεία συγγραφέων, ηλεκτρονική διεύθυνση και σύντομη περίληψη ( περίπου 300 λέξεις κείμενο) συν μία σελίδα Α4 προαιρετικά με αριθμούς ή/και αναφορές,  PDF format προτιμητέο - Παρακαλούμε να φροντίσετε να περιλαμβάνονται εικόνες χαμηλής ανάλυσης στις περιλήψεις // Γλώσσα: Ελληνικά ή Αγγλικά και Γαλλικά  

Κριτήρια Επιλογής

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από τη Διεθνή Επιτροπή εμπειρογνωμόνων της SD-med. Η αποδοχή ή απόρριψητης περίληψης θα βασίζεται σε κριτήρια όπως η καινοτόμος αξία, το περιεχόμενο, η ποιότητα της έκφρασης, καθώς και η συνάφεια με τους στόχους της Συνάντησης. Η επιστημονική επιτροπή θα λάβει μια απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης της εισήγησηςροφορικά, πόστερ)

Πλήρεις εισηγήσεις

Οι πλήρεις εισηγήσεις (fullpapers) πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018 προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική ή/και έντυπη έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου.

Δημοσίευση εργασίας

Υποβάλλοντας την πλήρη εργασία τους οι συντάκτες συμφωνούν ότι η πλήρης εισήγηση μπορεί να δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) η οποία θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2019.  Άλλες δυνατότητες δημοσίευσης  έχουν συμφωνηθεί ως εξής:

1. Άρθρα προσανατολισμένα στην πολιτική θα επιλεγούν και θα δημοσιευθούν στο «European Quarterly of Political Attitudes and mentalities” στην Ειδική Έκδοση EQPAM του Ιανουαρίου 2019. Το EQPAM είναι ένα ερευνητικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο εξασφαλίζει την αρχειοθέτηση και την ευρετηρίαση δημοσιευμένων άρθρων και την προβολή σε απευθείας σύνδεση. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του EQPAM.

2. Οι σχετικές με τον τουρισμό μελέτες και άρθρα θα επιλεγούν και θα υποβληθούν στο Διεθνές Περιοδικό  International Journal of Tourism City, EMERALD. Ένα θεματικό τεύχος του IJTC θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το 2019.

3. Eισηγήσεις σχετικές με φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως πόρους ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης θα δημοσιευθούν σε ειδικό τεύχος του Regional Science Inquiry.

Παρουσιάσεις

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν σε ότι αφορά την αποδοχή της περίληψής τους για μια προφορική παρουσίαση ή μια παρουσίαση πόστερ έως τις 15 Μαίου 2018. Οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν προφορικά είτε σε μορφή πόστερ. Θα δοθεί χρόνος 12-15 λεπτών για κάθε παρουσίαση.

Γλώσσες συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες είναι η Ελληνική και η Αγγλική ( κατεξαίρεση Γαλλική με την έννοια οτι δεν θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία )

Kόστος εγγραφής 

Το κόστος παρακολούθησης του Διεθνούς Συνεδρίου έχει ως εξής

1. Το γενικό κόστος συμμετοχής στο τριήμερο συνέδριοείναι 300 €

Για όλους τους συμμετέχοντες ομιλητές, καθηγητές, ερευνητές, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούςφοιτητέςκ.λ.π που εγγράφονται προ της 30ής Ιουλίου 2018 : 200 €.

Για όσους εγγράφονται μετά την 30ή Ιουλίου 2018 και μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018 :350 €

Με το κόστος αυτό οι συμμετέχοντες θαέχουν πρόσβαση στο έντυπο υλικό, στο CD Πρακτικών και στις «κάρτες καφέ», για τις τρεις ημέρες της εκδήλωσης καθώς και στα cocktails υποδοχής και κλεισίματος του συνεδρίου. Θα έχουν επίσης εξασφαλίσει την δημοσίευση στα ηλεκτρονικά Πρακτικά και την δυνατότητα επιλογής του άρθρου τους για δημοσίευση στο Ειδικό Τεύχος του Διεθνούς Περιοδικού «European Quarterly of Political Attitudes and mentalities” που θα εκδοθεί επίσης τον Ιανουάριο 2019 και στο θεματικό Τεύχος του Διεθνούς Περιοδικού International Journal of Tourism City (IJTC).

2. Για συνοδεύοντα άτομα (accompanying persons) και τοευρύτεροκοινό πουεπιθυμείνα παρακολουθήσειτιςεργασίεςτουσυνεδρίου : 50 €  Ηκατηγορίααυτήέχει πρόσβασηστοεκτυπωμένο πρόγραμμακαιστην παρακολούθησηόλωντωνσυνεδριώνκαιορισμένωνεκδηλώσεων (θαανακοινωθεί πρόγραμμα) καθώςκαιστα cocktailsυποδοχήςκαικλεισίματος. Δενέχει πρόσβασηστιςκάρτεςκαφέ.     

3.Για προπτυχιακούς φοιτητές που απλώς επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες, η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Η κατηγορία αυτή έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του συνεδρίου και στην παρακολούθηση των Συνεδριών και των εκδηλώσεων καθώς και στο Εργαστήριο για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα. Δεν έχει πρόσβαση στις κάρτες καφέ. Για την κατηγορία 3 απαιτείται επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

4. Σεόλους, φοιτητές, ερευνητές και άλλους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Διεθνούς Συνάντησης στο τηλέφωνο/φαξ +30 210 9236206, +30 210 9221066,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   - Υπεύθυνος : κ.Νικηφόρος Ζαμπετάκης

Διοργανωτής // Υποστηρικτής // Συνεργάτες

ΔιοργανωτήςSDMed Observation, Planning & Eco-innovation

ΥποστηρικτήςΠάντειοΠανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.

Συνεργαζόμενοι φορείς : Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Άλλοι Υποστηρικτές (Endorsers)

INSULEUR, Ευρωπαικό Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων

European Research Group on Political Attitudes and Mentalities  &

European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities

 

Οι άλλοι υποστηρικτικοί φορείς και Εταιρείες (Endorsers, Sponsors) θα ανακοινώνονται σταδιακά.

Οργανωτική Επιτροπή

 1. Στέλλα Κυβέλου, Αν.Καθηγήτρια, Αν.Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος SDMed Observation, Planning & Eco-innovation.
 2. Βασίλης Κέφης, Καθηγητής, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 3. Γιώργος Μπενέτος, Πρόεδρος ΙNSULEUR και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
 4. Δέσποινα Στενού, Αντιπρόεδρος SDMed Observation, Planning & Eco-innovation.
 5. Νικήτας Χιωτίνης, Κοσμήτωρ Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επ.Υπεύθυνος Εργαστηρίου "Χώρος-Αισθητική-Αειφορία" 6.Μιχάλης Χρηστάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τιμητική Eπιστημονική  Επιτροπή (με αλφαβητική σειρά)

 1.   Αυγερινού-Κολώνια Σοφία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών 
 2.  Azam-Pradeilles Anne, Διεθνής εμπειρογνώμων, Διεθνής Ένωση SDMED
 3.   Γιαννακούρου Γεωργία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4.   Gravari-Barbas Maria, Αναπλ. Πρύτανις Διεθνών Σχέσεων, Παν.Paris I-Panthéon-Sorbonne,
 5.   Θανοπούλου Ελένη, Αναπλ. Πρύτανις, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 6.   Κοκκώσης Χάρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 7.   Κριάρη Ισμήνη, Πρύτανις, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 8.   Λέανδρος Νικόλαος, Αντιπρύτανης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 9.   Λέκκας Ευθύμιος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος ΟΑΣΠ
 10. Μοροπούλου Αντωνία, τ. Αντπρύτανις, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΤΕΕ
 11. Μπεριάτος Ηλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρ.Γενικός Γραμματέας Υπ.Περιβάλλοντος
 12. Fagnoni Edith, Παν.Paris IV-Panthéon-Sorbonne
 13. LeCoeur Charles, Παν. Paris I-Panthéon-Sorbonne
 14. Prevelakis Georges, Παν.Paris I-Panthéon-Sorbonne
 15. Prezioso Maria, Πανεπιστήμιο Ρώμης Tor-Vergata, Ιταλικό ESPON Contact Point
 16. Τσάλτας Γρηγόρης, τ.Υπουργός, τ.Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
 17. Τσιχριντζής Βασίλης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 18. Voinea Camelia Florela, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου,European Research Center for Political Culture Analysis & Modelling

Επιστημονική και Επιτροπή αξιολόγησης (με αλφαβητική σειρά)

 1. Αβδίκος Βασίλης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 2. Δαββέτας Δημοσθένης, IESA,Paris
 3. Δεληθέου Βασιλική, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 4. Ιεραπετρίτης Δημήτρης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 5. Kαγγελάρης Φώτης, Δρ Ψυχοπαθολόγος, Συγγραφέας, Παν.Δυτικής Αττικής
 6. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 7. Καραγάνης Αναστάσιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 8. Καραγιάννης Στέφανος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 9. Καραχάλης Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, URBACT
 10. Καρόγλου Μαρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 11. Κίτσιου Δήμητρα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 12. Λαδιάς Χρίστος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 13. Λώλος Σαράντης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 14. Μήλιου Ελένη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 15. Μητούλα Ρόϊδω, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 16. Μιμής Άγγελος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 17. Μυριβήλη Ελένη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 18. Παναγιάρης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
 19. Παπαγεωργίου Μαριλένα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 20. Παπαδάκη Όλγα, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 21. Πολίτης Γεώργιος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 22. Remy Nicolas, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 23. Ροβολής Αντώνης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 24. Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 25. Σαρρηγιάννης Ντένης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 26. Σίνου Μαρία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 27. Τασιόπουλος Σταύρος, SDMED Observation, Planning & Eco-Innovation 
 28. Τάτλα Ελένη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΕΜΠ
 29. Tixier Nicolas, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, Laboratoire Cresson
 30. Xιωτίνης Νικήτας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 31. Ψειρίδου Αναστασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επιστημονική υπεύθυνη

 • Στέλλα Κυβέλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Αν.Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οργανωτική και Επιστημονική Γραμματεία

 • Νικηφόρος Ζαμπετάκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, SDMED
 • Εύα Συγλέτου, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 •                                                           

Συμβουλευθείτε : 

Πρόσκληση επιστ. εργασιών             WORD icon     PDF icon      

Δελτίο Τύπου                                     WORD icon     PDF icon     

Χορηγικό Πακέτο                                  WORD icon     PDF icon       

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ - SUPPORT US  

 

eych2018 logo fake 10

USEFUL DOCUMENTS AND LINKS