Η SDMed συμμετέχει στο CreativeMed Conference

To πρόγραμμα Creative MED ( www.creativemed.eu ) αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων MED (MEDLAB, SMILIES, TEXMEDIN, CHORD, SOSTENUTO, MEDGOVERNANCE) για την ανάπτυξη μιας «έξυπνης εξειδίκευσης» των περιφερειών της Ευρώπης, βασισμένης στον πολιτισμό, τα ανοικτά δίκτυα, την συλλογική μάθηση κ.ά.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 εταίροι (Επιμελητήρια, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια) από 8 κράτη-μέλη της ΕΕ. Από την Ελλάδα συμμετέχει η ΚΕΕΕ, το Επιμελητήριο Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η ΚΕΕΕ ( Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) διοργανώνει Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Δημιουργικότητα και Καινοτομία στη Μεσόγειο: Αναδιαμόρφωση των Περιφερειακών Πολιτικών», στις 10 Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.Η εγγραφή στο συνέδριο γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:http://creativemedgr.wordpress.com , μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.

 

Συμβουλευθείτε το Πρόγραμμα της CreativeMED Conference εδώ !

 

Creative