Παντελής Παστιανίδης

O κ.Παντελής Παστιανίδης είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Οργάνωσης SDMed.