Ευφροσύνη Καπετανάκη-Τσούκα

Η κα Ευφροσύνη Καπετανάκη-Τσούκα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και της Στατιστικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet "Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες". Από το 1973 εργάζεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από το 1995 κατείχε την θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και στη συνέχεια και των Πανεπιστημιακών Αρχών μέχρι το 2005. Το 2008 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Τμήματος Δημοσιευμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου.