Χρήστος Φλώρος

  PHOTO FLOROS
 1. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1973 και Health Facility Planner U.N.L. 1975.
 2. Διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα από το 1977. Έχει εκπονήσει μελέτες πλήθους δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων που έχουν υλοποιηθεί (νοσοκομείων, πανεπιστημιακών κτιρίων, ερευνητικών εργαστηρίων, μουσείων, πολιτιστικών κτιρίων, εμπορικών κτιρίων, κατοικιών, τοπίου κλπ.)
 3. Έχει λάβει δέκα βραβεία σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.
 4. Μέλος της επιτροπής που συνέταξε τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό.
 5. Συγγραφεύς τριών βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει και ανακοινώσει 43 εργασίες.

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες:

 • Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2007 - 2011.
 • Ερευνητήςστο Medical Architecture Research Unit, London, 1976-77. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ε.Μ.Π. και στο Α.Π.Θ., 1973-76.
 • Συμμετέχει στη διδασκαλία μαθημάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΜΠ, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 • Δίδαξε σε πλήθος σεμιναρίων μεταπτυχιακής κατάρτισης του Τ.Ε.Ε., Ε.Μ.Π., Σ.Α.Δ.Α.Σ., Σ.Π.Μ.Ε. και ΥΠ.ΠΟ.

Οικολογικό έργο:

 • Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Ο Οικολογικός Στόχος εις την Αναπτυξιακή Πολιτική και την Χωροταξία", Αθήνα, 1973.

Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις:

 • Παρουσίαση οικολογικών θεμάτων στη ραδιοφωνική εκπομπή του “Αρχιτεκτονική Εξωστρέφεια” στο www.greekarchitects.gr
 • “Αναπροσαρμογή της Αρχιτεκτονικής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής”, διάλεξη στοIδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 10-2-2011 - Σχετική συνέντευξη Χ. Φλώρου στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ, “Εκπομπή”, 4-2-2011
 • “Updating Architecture Under The Threat Of Climate Change”,διάλεξηστο Four-State Symposium on Low Carbon and Energy Conservation, στοΠεκίνο, 16 – 9 – 2010.
 • “Ελληνική παραδοσιακή βιοκλιματική αρχιτεκτονική” εισήγηση στο 1ο Ελληνοκινεζικό Φόρουμ για το περιβάλλον, Αθήνα, 3 – 12 – 2009.
 • “Anti-heat provisions in buildings and their surrounding environment”, εισήγησηστοAthens Summit 2008 – The Challenge of Change, Session 3B: Applied Environmental Action at 3 levels, 05-05-08.
 • Διάλεξη με θέμα “Καύσωνας: η νέα μεγάλη απειλή για την Ελλάδα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος στις μεγάλες πόλεις σε ότι αφορά την κατασκευή των κτιρίων και τη διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων τους” στην ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας, Αθήνα, 27-03-08.
 • "Το Οικολογικό Κόστος της κατοικίας", Ανακοίνωση στο Πέμπτο Βαλκανικό Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων, Λευκωσία 1976.
 • "Οικολογική θεώρησις της Χωροταξίας", τεχνικά Χρονικά, ΤΕΕ, τεύχος 4/1974, Αθήνα.

-      Εισηγητής του άρθρου 23 και λοιπών διατάξεων οικολογικού χαρακτήρα του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού.

-      Σε πλήθος μελετών του έχει εφαρμόσει αρχές οικολογικού – βιοκλιματικού σχεδιασμού.